Vắc-xin mRNA ngừa COVID-19 hoạt động Như thế nào?

213

1. Phương thức tiếp cận mới với vắc-xin

Vắc xin mRNA là loại vắc-xin mới để bảo vệ chống lại các bệnh lây nhiễm. Để kích hoạt phản ứng miễn dịch, nhiều vắc-xin đã đưa mầm bệnh yếu hoặc bất hoạt vào cơ thể chúng ta. Không phải vắc-xin mRNA. Thay vào đó, chúng dạy các tế bào của chúng ta cách tạo ra một protein – hay chỉ là một mảnh protein – kích hoạt phản ứng miễn dịch bên trong cơ thể chúng ta. Phản ứng miễn dịch đó sẽ tạo ra các kháng nguyên để bảo vệ chúng ta không nhiễm bệnh nếu có vi-rút thực sự xâm nhập cơ thể chúng ta.

2. Tìm hiểu kỹ hơn về cách thức hoat động của vắc-xin COVID-19 mRNA

Vắc-xin COVID-19 mRNA đưa ra các hướng dẫn cho tế bào của chúng ta để tạo ra một mảnh vô hại của cái gọi là “protein tăng đột biến.” Protein tăng đột biến này được tìm thấy trên bề mặt vi-rút gây ra bệnh COVID-19.

  1. Đầu tiên, Vắc-xin COVID-19 mRNA được tiêm bắp tay trên. Sau khi hướng dẫn (mRNA) vào trong tế bào cơ, các tế bào đó dùng chúng để tạo ra mảnh protein. Sau khi tạo ra mảnh protein, tế bào phá vỡ hướng dẫn đó và loại bỏ chúng.
  2. Kế tiếp là tế bào thể hiện mảnh protein đó trên bề mặt của nó. Hệ miễn dịch của chúng ta nhận ra rằng protein đó không thuộc ở đó và bắt đầu tạo dựng phản ứng miễn dịch và tạo ra các kháng thể, giống như những gì xảy ra trong nhiễm bệnh tự nhiên chống lại COVID-19.
  3. Vào cuối quá trình đó, cơ thể chúng ta đã học cách bảo vệ chống lại lây nhiễm trong tương lai. Lợi ích của vắc-xin mRNA, giống như tất cả các loại vắc-xin, là những người được tiêm chủng sẽ có được sự bảo vệ này mà không cần phải chịu các hậu quả nghiêm trọng vì nhiễm bệnh COVID-19.

3. Thông tin về vắc-xin COVID-19 mRNA

Chúng không thể làm cho người đó nhiễm COVID-19.

Chúng không ảnh hưởng hoặc tương tác với ADN của chúng ta theo bất kỳ cách nào. 

  • mRNA không bao giờ xâm nhập nhân tế bào, nơi ADN (vật liệu gen) được lưu giữ.
  • Tế bào bị phá vỡ và loại bỏ mRNA sớm ngay sau khi nó hoàn tất việc theo hướng dẫn.

Theo CDC